Hielprik en gehoortest

In de eerste week na de geboorte van jullie kind komen wij een aantal keer bij jullie op huisbezoek. Tijdens één van deze bezoeken zullen wij ook de hielprik uitvoeren.  Hielprik - Embé Verloskundigen

Met de hielprik kunnen verschillende zeldzame ziektes opgespoord worden, deze zijn niet te genezen maar wel te behandelen met bijvoorbeeld medicatie of een dieet. Op de website van het RIVM  kun je lezen welke ziektes dit allemaal zijn. 

In de regio Zoetermeer vindt de gehoorscreening plaats op het consultatiebureau, locatie Oosterheem en Palenstein. De gehoorscreening vindt meestal plaats in de tweede week na de geboorte en je krijgt hier automatisch bericht van nadat jullie kind is aangegeven bij de gemeente.

In onderstaande brochure van het RIVM kun je een samenvatting lezen van de informatie met betrekking tot de hielprik- en gehoorscreening. 

Hielprikfolder