Eerste controle

De eerste controle is vooral een kennismaking. We vertellen je over de praktijk en onze werkwijze. Ook willen we jou graag leren kennen. Wat zijn je verwachtingen, wensen en vragen? Wat is je achtergrond, jouw verhaal?

De ingevulde vragenlijst  wordt doorgenomen en we maken een zwangerschapsdossier aan. Samen gaan we het zorgpad bepalen voor je zwangerschap. Dit zorgpad bestaat uit standaardonderzoeken en persoonlijke afspraken en wensen. We vinden het erg belangrijk dat je zelf aangeeft wat belangrijk voor je/jullie is en waar onze specifieke aandacht moet liggen, naast de standaardcontroles!

We geven veel informatie mee over gezond zwanger zijn, leefgewoontes en voeding. Ook je sociale situatie is van belang, dus je werkomgeving, huisvesting en financiën kunnen aan bod komen.

Je krijgt een formulier mee voor bloedonderzoek en er wordt een afspraak gepland voor de termijnecho, daarmee wordt de zwangerschapsduur vastgesteld.

We bespreken ook de mogelijkheden voor prenataal onderzoek . En natuurlijk is er ruimte om je vragen te stellen. Schrijf van te voren op wat je graag wilt weten of vertellen tijdens je eerste bezoek

Tijdens de eerste controle wordt er niet naar het hartje geluisterd. Vroeg in de zwangerschap wordt het uitwendig luisteren afgeraden. Bij de echo kun je wel de hartaktie zien.

Hartjesspreekuur

Iedere week hebben wij een inloopspreekuur om even naar de hartslag van jullie kind te luisteren. Dit is speciaal bedoeld voor zwangeren die de 12 weken echo al hebben gehad en die nog geen kindsbewegingen voelen. De tijd tussen de vervolgcontroles is in deze periode gewoonlijk vier weken. Hoe fijn is het dan dat je elke week de mogelijk hebt om even binnen te lopen en jullie kindje te horen!

Het hartjesspreekuur is op wisselende dagen en tijden, maar altijd aan het einde van een werkdag. Houdt iedere week onze Facebookpagina  in de gaten of bel het praktijknummer voor de juiste dag en tijd.