Prenataal onderzoek

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Als zwangere vrouw bestaat er de mogelijkheid om voor de geboorte het kind te laten onderzoeken. Je mag hier dus zelf voor kiezen. Tijdens je eerste contact met ons zullen wij je vragen of je informatie wenst over deze screeningsmogelijkheden. Hierna volgt desgewenst een uitgebreid counselingsgesprek waarin alles wordt uitgelegd en de folders worden besproken.

De combinatietest of nekplooimeting

De combinatietest is onderzoek dat de kans bepaalt op het krijgen van een kind met het downsyndroom, edwards- en patausyndroom Het bestaat uit een bloedonderzoek en het meten van de nekplooi bij de baby. Lees meer over de combinatietest of nekplooimeting

NIPT

Vanaf 1 april 2017 is het naast de combinatietest mogelijk om direct voor de NIPT te kiezen als eerste screeningstest. Voorheen kon dit alleen als er uit de combinatietest een verhoogd risico kwam. Voorlopig blijft de combinatietest bestaan naast de NIPT, omdat er de komende drie jaar nog onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van NIPT in de Nederlandse bevolking.  Lees meer over de NIPT

De 20 weken echo

Rond 16 weken geven we informatie over de 20 weken echo of SEO (Structureel Echo Onderzoek). Deze echo is een medisch onderzoek, geen pretecho, en wordt wel vergoed door de verzekering. Lees meer over de 20 weken echo.

Bewust kiezen

Jullie bepalen zelf of je prentaal onderzoek wilt laten doen. Als je kiest voor een combinatietest of NIPT, en er blijkt sprake te zijn van een verhoogd risico, bepaal je ook zelf of je vervolgonderzoek wilt. Wat zijn je afwegingen? Je kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

Heb je behoefte aan ondersteuning bij het maken van de keuze om wel of geen screening op downsyndroom te laten uitvoeren? Dan kun je altijd terecht bij één van onze verloskundigen. Een andere mogelijkheid is de digitale keuzehulp op internet. Deze helpt je mogelijkheden, keuzes en bezwaren af te wegen. Vervolgens zet de keuzehulp jouw argumenten vóór en tegen prenatale screening op een rij. Je vindt deze keuzehulp en veel aanvullende informatie op  onderzoek van mijn ongeboren kind  en je kunt onderstaande brochure lezen.

Alle informatie over bovenstaande onderzoeken worden uitgebreid besproken tijdens het spreekuur. Wil je al eerder meer weten? Onderstaande brochures van het RIVM geven je alle informatie die je nodig hebt. Deze brochures zijn in vele talen beschikbaar.

Brochures:

Embé Verloskundigen - informatiefolder Screening op down-, edwards- en patausyndroom   Embé Verloskundigen - informatiefolder 20 weken echo