Combinatietest

De combinatietest is onderzoek dat de kans bepaalt op het krijgen van een kind met het downsyndroom, edwards- en patausyndroom. Het bestaat uit een bloedonderzoek en het meten van de nekplooi bij de baby. Dit onderzoek wordt gedaan tussen de 10 en 14 weken zwangerschap. Wij bepalen met een echo de precieze termijn en maken de afspraken voor het bloedonderzoek en de nekplooimeting. Bij deze meting wordt het vochtlaagje in de nek van de baby gemeten. Dit vochtlaagje is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. De uitslagen van bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met je leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot de kans is op een kind met down-, edwards- en patausyndroom. Het onderzoek geeft geen zekerheid. De combinatietest is niet schadelijk voor de zwangerschap. De kosten worden veelal niet vergoed door de verzekering.

Als er een verhoogd risico uit de test komt, wordt er vervolgonderzoek aangeboden. Dit onderzoek bestaat uit de NIPT

NB: per 1 oktober 2021 vervalt de combinatietest als vorm van prenatale screening. 

<Terug naar Prenataal Onderzoek