Klachtenregeling

Wij zullen er gedurende de zwangerschap, bevalling en kraamtijd alles aan doen jou, je partner en jullie (ongeboren) baby de juiste zorg te leveren. Helaas kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg in een bepaalde situatie. Wanneer je een klacht hebt over onze verloskundige en/of echoscopische zorg hopen wij dat je dit altijd eerst bij onszelf kenbaar wilt maken. Door met elkaar het gesprek aan te gaan hopen wij de klacht in kaart te kunnen brengen en waar mogelijk oplossen. Mochten we er door middel van een gesprek met elkaar niet uitkomen zijn er verschillende vervolgstappen.

Klachtenfunctionaris
Mocht een gesprek met ons je onvrede niet voldoende hebben kunnen wegnemen kun je advies vragen bij een klachtenfunctionaris. Onze praktijk is aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij werken met externe klachtenfunctionarissen en klachtencommissies die onpartijdig zijn en helpen je graag verder met ondersteuning en advies. Daarnaast kunnen zij ook bemiddelen in het vinden van een oplossing. Meer informatie over het inschakelen van een klachtenfunctionaris kun je vinden op www.klachtverloskunde.nl.

Geschilleninstantie Verloskunde
Mocht met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht niet zijn opgelost, is er sprake van een 'geschil'. Je kunt je klacht dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is, zij doet hierover een bindende uitspraak. Meer informatie hierover kun je vinden op www.geschilleninstantieverloskunde.nl