Prenatale screening

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen in Nederland gezond geboren. Als zwangere bestaat er de mogelijkheid om voor de geboorte van jullie kind onderzoek te doen naar chromosomale en lichamelijke afwijkingen. Deze onderzoeken kunnen niet alle afwijkingen opsporen en zijn niet verplicht, het is een eigen keuze of je voor onderzoek kiest en zo ja, voor welk(e) onderzoek(en).
Tijdens je eerste contact met ons zullen wij je vragen of je informatie wenst over deze screeningsmogelijkheden, indien gewenst sturen we je dan alvast informatie toe per mail. Hierna volgt een uitgebreid counselingsgesprek waarin alles wordt uitgelegd en de folders van het RIVM worden besproken.

NIPT

Sinds 1 april 2023 is het in Nederland voor iedere zwangere mogelijk om te kiezen voor een NIPT. De NIPT is een bloedtest waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor chromosomale afwijkingen bij jullie ongeboren kind. Lees hier meer over de NIPT. 

De 13-weken echo

De 13-weken echo (ETSEO) wordt sinds 1 september 2021 in studieverband aangeboden in Nederland, de zogenaamde IMITAS studie. Deze studie onderzoekt welke afwijkingen er bij een zwangerschap tussen 12+3 en 14+3 weken opgespoord kunnen worden door middel van echoscopie en of dit uiteindelijk leidt tot betere kwaliteit van zorg en hogere tevredenheid bij (aanstaande) ouders. Lees hier meer over de 13-weken echo.

De 20-weken echo

De 20-weken echo (TTSEO) is bedoeld om lichamelijke afwijkingen bij jullie ongeboren kind op te sporen. Het gaat hier om grote lichamelijke afwijkingen zoals een open rug, hartafwijking of afwijking aan de nieren. Het onderzoek vindt plaats tussen 18 en 22 weken zwangerschap. Lees hier meer over de 20-weken echo.

Bewust kiezen

De keuze voor het wel of niet uitvoeren van prenatale screening kan lastig zijn. Wij zullen jullie zo goed mogelijk informeren zodat jullie uiteindelijk een weloverwogen eigen keuze kunnen maken. Het helpt om er regelmatig met elkaar over te praten en met mensen die dichtbij jullie staan en onderstaande vragen kunnen jullie helpen om er goed over na te denken.

- Wat zou je al voor de geboorte over jullie kind willen weten?
- Wat betekent gezondheid voor jullie?
- Als uit een van de onderzoeken blijkt dat er aanwijzingen zijn voor afwijkingen, zou je dan vervolgonderzoek willen laten doen?
- Hoe kijk je aan tegen het leven met een kind met een aangeboren aandoening?
- Wat betekent de mogelijke onzekerheid die de onderzoeken met zich meebrengen voor jullie?
- Hoe kijk je aan tegen het voortijdig beëindigen van de zwangerschap als blijkt dat jullie kind een aangeboren aandoening heeft?

Kom je er niet uit? De keuzehulp voor de NIPT en 13/20-weken echo helpt je mogelijkheden, keuzes en bezwaren af te wegen en kan helpend zijn. En wij staan altijd voor jullie klaar om (nogmaals) in gesprek te gaan!