Stuitligging

De meeste kinderen liggen aan het eind van de zwangerschap met het hoofd naar beneden, in of op de bekkeningang. Ongeveer 3-4% van alle kinderen ligt rond de uitgerekende datum niet met het hoofd naar beneden, maar bijvoorbeeld met de billen of dwars. Dit noemen we een stuitligging of dwarsligging, dit is geen afwijking, maar een variatie in de ligging. 

Naarmate de zwangerschap verder vordert wordt de ruimte steeds kleiner en anatomisch gezien past over het algemeen het hoofd van het kind het makkelijkst beneden, daarom draaien de meeste kinderen in de laatste weken vanzelf naar hoofdligging. Doet het kind dit niet dan zullen wij uitgebreid de tijd met jullie nemen om alle opties te bespreken.

Je kan er voor kiezen om het kindje in stuitligging of dwarsligging te laten liggen, maar deze liggingen brengen met de bevalling meer risico's met zich mee dan een kindje in hoofdligging. Door middel van een uitwendige versie kan geprobeerd worden de baby te draaien naar hoofdligging. Of dit een optie is en hoe groot de kans is dat dit lukt hangt af van verschillende factoren. 

Wanneer we tijdens de zwangerschapscontroles merken dat de baby rond 35-36 weken nog niet met het hoofd beneden ligt zullen we dit met je bespreken. Daarnaast zullen we dan altijd een echo inplannen om de ligging definitief te bevestigen en de groei van de baby op te meten. We kunnen je dan vervolgens met alle gegevens die we hebben passende informatie geven voor jouw situatie. Natuurlijk is het fijn als je eventuele partner hierbij aanwezig is, hier zullen wij dan ook altijd rekening mee houden. 
Als jullie alle informatie en kennis tot jullie hebben genomen kunnen we met elkaar tot een vervolg komen dat goed bij jullie past. Zoals wel of niet een uitwendige versie proberen, alternatieve mogelijkheden proberen om de baby te laten draaien en de keus tussen vaginaal bevallen of een keizersnede. Als jullie weloverwogen keuzes hebben gemaakt draagt dit ook bij aan een positievere ervaring, en weet dat niets verplicht is! 

Uitwendige versie

Een versie is een veilige ingreep die wordt uitgevoerd door bij voorkeur twee versiekundigen. Hierbij wordt geprobeerd het kindje met de billen omhoog en het hoofdje naar beneden te draaien. Het kind moet daarbij wel een beetje ‘helpen’, we kunnen niets forceren. Als je kindje niet wil draaien, dan lukt de versie niet. Soms lukt de versie direct, maar vaak zijn er binnen een afspraak meerdere pogingen nodig om je kindje te laten draaien. Het kindje kan voorover of achterover draaien.
Een uitwendige versie is een veilige handeling, er treden zelden tot nooit problemen op tijdens de versie. Het verkleint ook de kans op een keizersnede.

Verloskundige Sandra is ook versiekundige. Zij verricht samen met andere versiekundigen in Zoetermeer regelmatig uitwendige versies.