Samenwerking

Onze verloskundigenpraktijk maakt deel uit van het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer, oftewel het VSV. Dit is een organisatie van alle verloskundigenpraktijken uit Zoetermeer, de gynaecologen, klinisch verloskundigen en kinderartsen van het Lange Land Ziekenhuis en twee grote kraambureau's uit de regio. Samen willen wij ervoor zorgen de zorg rondom zwangerschap en geboorte zo optimaal mogelijk te organiseren.

Dit houdt in dat we gezamenlijk nadenken over hoe om te gaan met bepaalde situaties, wanneer welke zorg wenselijk is en bij welke zorgverlener. We maken protocollen, zorgpaden en houden gezamelijke voorlichtingsavonden. Ook willen we zo waarborgen dat alle zwangeren uit Zoetermeer en omstreken dezelfde basiszorg krijgen.

Wil je meer infomatie over het VSV? Ga naar de website VSVzoetermeer.